Taiwan

ADD /
No7 Boasing 1st rd Yongan Kaohsiung 82843
TEL / 886-7-691-2222 FAX / 886-7-6915555 E-MAIL/ Bizlinker@hosong.com.tw
永安廠行車建議 :
1. 從中山高走高科出口接路科二路>路科九路左轉 > 保興二路右轉>就會看到和頌招牌 > 請往前到前門
2. 濱海公路 > 轉保興一路(GPS可設永安國中) > 走到底

Vietnam

ADD /
Lo I_1C2_CN, Duong NA1, KCN My Phuoc 2,Ben Cat, Binh Duong, VN
E-MAIL/ Bizlinker@hosong.com.tw
Please fill out the form, we will contact you。